• Instrumen ini bertujuan untuk menilai PdP seseorang pensyarah mengikut kategori (seperti dalam borang penilaian).
  • Skala penilaian adalah antara 1 hingga 4.
  • Isi kesemua maklumat yang dikehendaki(wajib).
  • Setiap pensyarah akan melakukan penilaian mengikut unit masing-masing.

    Nota:
    Penilaian Pdp Sem1 2018/2019 [hanya KU yang boleh lihat laporan]
    http://portal.kmpk.matrik.edu.my/course/index.php?categoryid=6